Brand:HELIX

SET 3 ( Cấu hình 3way )

CÒN HÀNG
45.100.000 Đ
Thông tin sản phẩm:

Helix M Six - Class D / Six Channel - 600W Max Power
Helix P 63C - 3 Way Components - Power RMS / Max. 125 / 250 Watts
Helix S 6X - 2 Way COAXIAL - Power RMS / Max. 80 / 160 Watts
Helix K 10E - SUBWOOFER 10" / 2 x 2 Ohms or 1/4 Ohms - Power RMS / Max. 300 / 600 Watts

Chia Sẻ:

Mục Lục

Helix M Six – Class D / Six Channel – 600W Max Power

Helix P 63C – 3 Way Components – Power RMS / Max. 125 / 250 Watts

Helix S 6X – 2 Way COAXIAL – Power RMS / Max. 80 / 160 Watts

Helix K 10E – SUBWOOFER 10″ / 2 x 2 Ohms or 1/4 Ohms – Power RMS / Max. 300 / 600 Watts

45.100.000 ₫

fogway gen 5 2
trang-chu-gotech
naviplay_2
dan-phim-3m-ladipage-mobile

SET 3 ( Cấu hình 3way )

45.100.000 Đ

Sản Phẩm Tương Tự

ĐIỀN THÔNG TIN MUA HÀNG

ĐIỀN THÔNG TIN MUA HÀNG