Brand:HELIX

SET 2 ( Cấu hình 3way )

CÒN HÀNG
42.400.000 Đ
Thông tin sản phẩm:

Helix M Four - Class D / Four Channel - 400W Max Power
Helix P 63C - 3 Way Components - Power RMS / Max. 125 / 250 Watts
Helix S 6X - 2 Way COAXIAL - Power RMS / Max. 80 / 160 Watts
Helix U 10A - Ultra Compact 10" - Power RMS / Max. 180 / 360 Watts

Chia Sẻ:

Mục Lục

Helix M Four – Class D / Four Channel – 400W Max Power

Helix P 63C – 3 Way Components – Power RMS / Max. 125 / 250 Watts

Helix S 6X – 2 Way COAXIAL – Power RMS / Max. 80 / 160 Watts

Helix U 10A – Ultra Compact 10″ – Power RMS / Max. 180 / 360 Watts

42.400.000 ₫

fogway gen 5 2
trang-chu-gotech
naviplay_2
dan-phim-3m-ladipage-mobile

SET 2 ( Cấu hình 3way )

42.400.000 Đ

Sản Phẩm Tương Tự

ĐIỀN THÔNG TIN MUA HÀNG

ĐIỀN THÔNG TIN MUA HÀNG